Deze regels gelden zowel in Nirwana als voor de directe omgeving van Nirwana

 

Algemene regels:

 1. Alle aanwijzingen van vrijwilligers van Nirwana, die verband houden met onze huisregels, moeten direct opgevolgd worden. Klachten kunnen gemeld worden aan het bestuur.
 2. Het is verplicht medewerking te verlenen bij controles op wapen- harddrugs- en eigen drank bezit.
 3. Het is verplicht tassen op te hangen in de garderobe, of de daarvoor bestemde tashaken in de zaal.
 4. Gevonden voorwerpen dienen bij de bar of entree ingeleverd te worden.
 5. Er wordt geen alcohol verstrekt aan jongeren onder de 18 jaar.
 6. Er kan ten alle tijden om legitimatie gevraagd worden.
 7. Iedereen is verplicht de sluitingstijden in acht te nemen.
 8. Alle foto’s, video’s of andere media die door een vertegenwoordiger van Nirwana worden gemaakt mag Nirwana gebruiken voor publiciteit, reclame, website en socialmedia doeleinden.
 9. Nirwana is geopend op donderdag van 20:00 tot 0:00, vrijdag en zaterdag van 21:00 tot 02:00 uur

 

  Het is verboden om:

 1. Softdrugs en harddrugs in bezit te hebben of te gebruiken.
 2. Softdrugs en harddrugs te verhandelen.
 3. Goederen te verhandelen of te helen (gestolen goederen verkopen).
 4. Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 5. Discriminerende opmerkingen of uitingen te maken.
 6. Door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren.
 7. Beledigingen te uiten (aantasten van iemands eer en goede naam).
 8. Wapens, of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben.

 

  Het is niet toegestaan om:

 1. Eigen drank of etenswaren mee naar binnen te nemen of eigen drank in de buurt van Nirwana te nuttigen.
 2. Glaswerk mee naar buiten te nemen.
 3. Geluidsoverlast te veroorzaken in de directe omgeving van Nirwana.
 4. Zonder toestemming van het bestuur een kampvuur te maken.
 5. In de hal te zitten en de doorgang te versperren.
 6. De nooduitgang zonder toestemming van het bestuur te openen.
 7. Buiten te urineren.
 8. Je auto op het gras te parkeren.
 9. Zonder toestemming je achter de bar, backstage, technische ruimtes en andere delen van het MJUN gebouw te begeven.

 

  De toegang kan geweigerd worden als je:

 1. Jonger bent dan 16 jaar.
 2. Aangeschoten of dronken bent.
 3. Geschorst of geroyeerd bent.
 4. Niet meewerkt aan controles op eigen drank- wapen- en of harddrugs bezit, bijvoorbeeld door tassen controle.
 5. Volgens het bestuur en/of de vrijwilligers niet tot de doelgroep van Nirwana behoort.

 

  Bij het plegen van misdrijven:

 1. Word je aangehouden en worden relevante goederen, zoals drugs en wapens, in beslag genomen.
 2. Word je direct overgedragen aan de politie.
 3. Doet Nirwana aangifte of dient een klacht in.

 

  Bij niet naleving van onze huisregels:

 1. Word je uit Nirwana verwijderd en zal de toegang ontzegd worden, daarnaast kan je lidmaatschap worden ingetrokken.
 2. Word bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld.

 

Namens het bestuur wensen wij je een prettig verblijf in Nirwana.